Lokal dokumentation og forvaltning af de levende resourcer GRDK
 
 

Fangere, fiskere og andre natur- og miljøinteresserede deltager i et program med Grønlands Selvstyre om forvaltning af de levende ressourcer. Programmet går ud på at etablere lokalt forankret dokumentation og forvaltning af ressourcerne. Det foregår i udvalgte bygder og byer fra Diskobugten og nordover i Nordvestgrønland.

 

“Når vi mødes efter vore fangst- og fisketure, drøfter vi tit, hvad vi har set. Nogle arter bliver der færre af. Nogle arter er vendt tilbage, efter at de i lang tid har været borte. Og nogle arter er dukket op i større antal end tidligere…”

Lars Olsen, Akunnaaq.

 

“Udstrækningen af havisen ændrer sig. Det påvirker næsten alt her. På vore fangst- og fisketure ser vi mange fugle og sæler og andre dyr. Vi skriver ned hvad vi ser - og vi diskuterer, hvad det betyder. Vi håber vore observationer og vor viden kan hjælpe Selvstyret med at tage kloge beslutninger…”

Karl Tobiassen, Qaarsut.

 

“Fangerne og fiskerne ved rigtigt meget om, hvad der foregår. De bruger de levende ressourcer året rundt. Vi tror, at deres viden, hvis den bliver indsamlet systematisk, kan være en stor hjælp for forvaltningen af de levende ressourcer…”

Pâviârak Jakobsen, Erhvervskonsulent, Aasiaat, Qeqertalik Kommune.


Overvågning af de levende ressourcer er en nødvendighed for at kunne udnytte disse på et bæredygtigt niveau. Videnskabelig viden omkring bestandsstørrelser og udviklingen for de levende ressourcer er mangelfuld. Videnskabelig viden er desuden omkostningstung at indhente. Lokal viden eksisterer, men bliver sjældent kvantificeret og kun systematisk brugt i forvaltningssammenhæng gennem høringsprocesser om lovgivning og kvotestørrelse og i forskellige arbejdsgrupper m.m.

Piniakkanik Sumiiffinni Nalunaarsuineq / PISUNA (Opening Doors to Native Knowledge) har følgende mål:

• Øge den lokale kapacitet til at kvantificere, dokumentere og forvalte de levende ressourcer,
• Øge det lokale engagement i naturforvaltningen,
• Øge evnen til at ændre forvaltningen i takt med ændringer i bestandsstørrelser – og udbredelser, og
• Øge dialogen mellem fiskere og fangere, videnskabsfolk og forvaltningen

Programmet hviler på indsamlingen af observationer og vidensdeling, der gennemføres af Naturressourceråd i hver bygd. Når deltagerne er på ture, holder de øje med de levende ressourcer og deres udnyttelse. På møder i Naturressourcerådene bliver deres iagttagelser opsummeret, diskuteret og analyseret. Desuden bliver mulige forvaltningsinitiativer drøftet. Iagttagelser og forvaltningsforslag sendes til bygdebestyrelsen, kommunalbestyrelsen, Selvstyret, og Fiskernes og Fangernes Organisation KNAPK. Her indgår de i beslutninger om forvaltningen af ressourcerne. Nogle af iagttagelserne og forslagene gør kommunalbestyrelsen og Selvstyret opmærksom på særlige forhold, der bør undersøges nærmere.


Flere oplysninger kan findes her på hjemmesiden og i denne folder:ENGDer er tillige en folder fra PISUNAs første år (2009) tilgængelig her:

 

 

ENGRUS